ملک مورد نظر شما را پیدا کردیم

پروژه روبی تاور رزیدنس محودلر , آلانیا
اقامت برای فروش

پروژه روبی تاور رزیدنس محودلر , آلانیا

MAHMUTLAR / ALANYA

74.000-249.000 €
واحد ها
4
Ruby Hill Luxury Project in Oba
اقامت برای فروش

Ruby Hill Luxury Project In Oba

OBA / ALANYA

63.000-89.000 €
واحد ها
5
پروژه روبی توینز رزیدنس آلانیا محمودلر
اپارتمان برای فروش

پروژه روبی توینز رزیدنس آلانیا محمودلر

MAHMUTLAR / ALANYA

59.000-134.000 €
واحد ها
4
مجتمع پارک کورنر رزیدنس اوبا آلانیا
اقامت برای فروش

مجتمع پارک کورنر رزیدنس اوبا آلانیا

OBA / ALANYA

54.000-79.000 €
واحد ها
3
پروژه لوتوس گاردن رزیدنس اوبا آلانیا
اقامت برای فروش

پروژه لوتوس گاردن رزیدنس اوبا آلانیا

OBA / ALANYA

108.000-154.000 €
واحد ها
4
مجتمع وباژ گاردن رزیدنس اوبا آلانیا
اقامت برای فروش

مجتمع وباژ گاردن رزیدنس اوبا آلانیا

OBA / ALANYA

55.500-78.500 €
واحد ها
3
پروژه ویاژ رزیدنس  اوبا آلانیا
اقامت برای فروش

پروژه ویاژ رزیدنس اوبا آلانیا

OBA / ALANYA

49.000-85.000 €
واحد ها
6
مجتمع کاکتوس گاردن رزیدنس اوبا آلانیا
اقامت برای فروش

مجتمع کاکتوس گاردن رزیدنس اوبا آلانیا

OBA / ALANYA

90.000-285.000 €
واحد ها
7