Türk vatandaşı olma şartları
Yatırım İle Vatandaşlık

شهروندی ترکیه با خرید ملک

با اصلاح قانون در خصوص اخذ تابعیت ترکیه، خرید ملکی به ارزش 250000 هزار دلار در ترکیه پس از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی و تبصره «قابل فروش نیست» مبنی بر اینکه این ملک به مدت 3 سال فروخته نمی شود و از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در نظر گرفته شده است که خریدار آن، همسر رسمی و فرزندان زیر 18 سال وی می توانند تابعیت ترکیه را دریافت کنند.

شرکت ما و دفاتر حقوقی طرف قرارداد ما در رابطه با روند انتقال شهروندی ترکیه بر رویه های لازم برای آماده سازی مراحل لازم و تکمیل درخواست ها به صورت مستمر نظارت می کنند.

.کسانی که می خواهند اطلاعات دقیقی در این زمینه داشته باشند می توانند با ما تماس بگیرند و اطلاعات لازم را کسب کنند

What Can We Help You Find?

Buy a new home

Buy a new home

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur cing elit. Suspe ndisse suscipit

Sell a home

Sell a home

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur cing elit. Suspe ndisse suscipit

Rent a home

Rent a home

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur cing elit. Suspe ndisse suscipit

We have prepared the right packages for you

1 Villa & 2 Apartments

1 Villa & 2 Apartments

250.000 €

3 Apartments

Ruby Suite Residence

Ruby Suite Residence

140.000 €

3 Apartments

Voyage Garden Residence

Voyage Garden Residence

280.000 €

3 Apartments

Begonia Apartment

Begonia Apartment

270.000 €

3 Apartments