ملک مورد نظر شما را پیدا کردیم

کریستال تاورز رزیدنس 1+2 مبله در جیکجیلی
اپارتمان فروشی
کریستال تاورز در منطقه جیکجیللی
اپارتمان فروشی
واحد فروشی دو خوابه در منطقه توسمور
مجتمع لوکس فروشی

واحد فروشی دو خوابه در منطقه توسمور

جیکجیلی / آلانیا

180.500-286.000 €
واحد ها
3
آلایه آپارتمان 1+2 مبله جمهوریت
اپارتمان فروشی

آلایه آپارتمان 1+2 مبله جمهوریت

جمهوریت / آلانیا

160.000 €
روبی پلاس رزیدنس محمودلار آلانیا
اپارتمان فروشی

روبی پلاس رزیدنس محمودلار آلانیا

محمودلر / آلانیا

138.000-249.000 €
واحد ها
4
ویلا های روبی دلوکس در کارگیجاک
ویلا فروشی

ویلا های روبی دلوکس در کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

875.000-1.050.000 €
واحد ها
3
پروژه روبی تاور رزیدنس محودلر , آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

پروژه روبی تاور رزیدنس محودلر , آلانیا

محمودلر / آلانیا

155.000-429.000 €
واحد ها
4
پروژه روبی توینز رزیدنس آلانیا محمودلر
اپارتمان فروشی

پروژه روبی توینز رزیدنس آلانیا محمودلر

محمودلر / آلانیا

155.000-349.000 €
واحد ها
4
پروژه آلایاسوس رزیدنس 2+1 آپارتمان در اوبا برای فروش
اپارتمان فروشی

پروژه آلایاسوس رزیدنس 2+1 آپارتمان در اوبا برای فروش

اوبا / آلانیا

130.000-185.000 €
واحد ها
5
پروژه جدید آزورا وورد در منطقه ترک لر
اپارتمان فروشی

پروژه جدید آزورا وورد در منطقه ترک لر

ترک لر / آلانیا

220.000-1.150.000 €
واحد ها
4
پروژه جدید تریو هیل در منطقه کارگیجاک
اپارتمان فروشی

پروژه جدید تریو هیل در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

160.000-375.000 €
واحد ها
2
مجموعه لوموس در منطقه محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

مجموعه لوموس در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

385.000 €
پروژه ویاژ رزیدنس اوبا آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

پروژه ویاژ رزیدنس اوبا آلانیا

اوبا / آلانیا

184.000-650.000 €
واحد ها
2
مجتمع اوبا تیوین رزیدنس اوبا آلانبا
مجتمع لوکس فروشی
مجتمع اکسن لایف رزیدنس اوبا آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

مجتمع اکسن لایف رزیدنس اوبا آلانیا

اوبا / آلانیا

195.500-400.000 €
واحد ها
3
پروژه سول گاردن در منطقه آوسالار
مجتمع لوکس فروشی
پروژه کاوی درامس اوبا آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

پروژه کاوی درامس اوبا آلانیا

اوبا / آلانیا

164.000-424.000 €
واحد ها
4
واحد فروشی در مجموعه الیو سیتی در اوبا
مجتمع لوکس فروشی

واحد فروشی در مجموعه الیو سیتی در اوبا

اوبا / آلانیا

176.000-250.000 €
واحد ها
6
واحد فروشی 3 خوابه در جیکجیلی
مجتمع لوکس فروشی
کارمل سان رزیدنس اوبا
مجتمع لوکس فروشی

کارمل سان رزیدنس اوبا

اوبا / آلانیا

پروژه لوتوس گاردن رزیدنس اوبا آلانیا
مجتمع لوکس فروشی
مجموعه مای سیتی 4 در اوبا
مجتمع لوکس فروشی

مجموعه مای سیتی 4 در اوبا

اوبا / آلانیا

168.000-291.500 €
واحد ها
4
واحد دو خوابه در بگونیا در اوبا
مجتمع لوکس فروشی

واحد دو خوابه در بگونیا در اوبا

اوبا / آلانیا

650.000 €
فلاور گاردن 2 آپارتمان 5+1 مبله دوبلکس در اوبا
مجتمع لوکس فروشی

فلاور گاردن 2 آپارتمان 5+1 مبله دوبلکس در اوبا

اوبا / آلانیا

181.500-236.500 €
واحد ها
2
مجتمع فلاور گاردن اوبا آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

مجتمع فلاور گاردن اوبا آلانیا

اوبا / آلانیا

219.000-495.000 €
واحد ها
5
مجتمع کاکتوس گاردن رزیدنس اوبا آلانیا
مجتمع لوکس فروشی
مجتمع وباژ گاردن رزیدنس اوبا آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

مجتمع وباژ گاردن رزیدنس اوبا آلانیا

اوبا / آلانیا

176.000-231.000 €
واحد ها
2
واحد فروشی 1 خوابه در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

واحد فروشی 1 خوابه در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

154.000 €
واحد فروشی 3 خوابه در منطقه اوبا
مجتمع لوکس فروشی

واحد فروشی 3 خوابه در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

470.000-780.000 €
واحد ها
3
مجتمع امرلاد رزیدنس اوبا آلانیا
مجتمع لوکس فروشی
گول اوشن کوناکلاری در اوبا
مجتمع لوکس فروشی

گول اوشن کوناکلاری در اوبا

اوبا / آلانیا

462.000 €
مجتمع پارک کورنر رزیدنس اوبا آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

مجتمع پارک کورنر رزیدنس اوبا آلانیا

اوبا / آلانیا

182.000-196.000 $
واحد ها
2
لیلیان هایتس رزیدنس 2 خوابه منطقه اوبا
مجتمع لوکس فروشی

لیلیان هایتس رزیدنس 2 خوابه منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

170.500-210.500 €
واحد ها
3
مجتمع سویدان رزیدنس محمودلر آلانیا
اپارتمان فروشی

مجتمع سویدان رزیدنس محمودلر آلانیا

محمودلر / آلانیا

163.000 €
پروژه نووس اسکای در محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

پروژه نووس اسکای در محمودلار

محمودلر / آلانیا

268.000-755.000 €
واحد ها
2
گلوریا تویین
مجتمع لوکس فروشی

گلوریا تویین

محمودلر / آلانیا

170.000-180.000 €
واحد ها
2
رزیدنس ارل لایف در منطقه محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

رزیدنس ارل لایف در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

263.500 €
سان ست آکوا در منطقه محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

سان ست آکوا در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

269.500-550.000 €
واحد ها
2
مجتمع کورت سفیر 20 رزیدنس محمودلر آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

مجتمع کورت سفیر 20 رزیدنس محمودلر آلانیا

محمودلر / آلانیا

260.000-863.500 €
واحد ها
5
رزیدنس امپایر در محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

رزیدنس امپایر در محمودلار

محمودلر / آلانیا

170.500-286.000 €
واحد ها
3
جرای تاور در محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

جرای تاور در محمودلار

محمودلر / آلانیا

165.000-467.500 €
واحد ها
2
واحد فروشی 2+1 در محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

واحد فروشی 2+1 در محمودلار

محمودلر / آلانیا

170.500 €
واحد فروشی 1 خوابه در منطقه محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

واحد فروشی 1 خوابه در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

128.000 €
پروژه ی لوکس ملانی تاور رزیدنس در منطقه محمودلارآلانیا واحد های 1+2و1+4
مجتمع لوکس فروشی
مجتمع پامفیلا رزیدنس محمودلر آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

مجتمع پامفیلا رزیدنس محمودلر آلانیا

محمودلر / آلانیا

125.000-247.500 €
واحد ها
5
واحد فروشی 1+1 در مجتمع یکتا آلارامحمودلار
مجتمع لوکس فروشی

واحد فروشی 1+1 در مجتمع یکتا آلارامحمودلار

محمودلر / آلانیا

225.500-370.500 €
واحد ها
2
پروژه لوکس سیتیت اوف آرت محمودلر آلانیا
مجتمع لوکس فروشی
مجتمع کورت سفیر 16 رزیدنس محمودلر آلانبا
مجتمع لوکس فروشی
واحد یک خوابه در محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

واحد یک خوابه در محمودلار

محمودلر / آلانیا

143.000-242.000 €
واحد ها
3
آزورا پارک در منطقه محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

آزورا پارک در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

296.000-715.000 €
واحد ها
3
یکتا تاور رزیدنس
مجتمع لوکس فروشی

یکتا تاور رزیدنس

محمودلر / آلانیا

266.500-495.000 €
واحد ها
4
مجتمع جبجی 3 در محمودلار
اپارتمان فروشی

مجتمع جبجی 3 در محمودلار

محمودلر / آلانیا

192.500 €
مجتمع بست لایف 4 محمودلر آلانیا
اپارتمان فروشی

مجتمع بست لایف 4 محمودلر آلانیا

محمودلر / آلانیا

134.500 €
اسکای هیل در آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

اسکای هیل در آلانیا

محمودلر / آلانیا

175.000 €
مجموعه اسفرا در محمودلار آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

مجموعه اسفرا در محمودلار آلانیا

محمودلر / آلانیا

176.000-187.000 €
واحد ها
2
نویتا 6 در محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

نویتا 6 در محمودلار

محمودلر / آلانیا

پلاتینیوم هوم در محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

پلاتینیوم هوم در محمودلار

محمودلر / آلانیا

187.000 €
واحد فروشی در منطقه محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

واحد فروشی در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

159.000-352.000 €
واحد ها
2
واحد 4 خوابه در منطقه محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

واحد 4 خوابه در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

176.000 €
استار پالاس در محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

استار پالاس در محمودلار

محمودلر / آلانیا

214.500 €
واحد فروشی 2 خوابه در منطقه محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

واحد فروشی 2 خوابه در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

176.000-291.500 €
واحد ها
2
کالیستا رزیدنس در محموتلار
مجتمع لوکس فروشی

کالیستا رزیدنس در محموتلار

محمودلر / آلانیا

242.000 €
واحد فروشی 3+1 در محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

واحد فروشی 3+1 در محمودلار

محمودلر / آلانیا

132.000 €
واحد فروشی در هتل در محمودلار 2+1
مجتمع لوکس فروشی

واحد فروشی در هتل در محمودلار 2+1

محمودلر / آلانیا

115.500-132.000 €
واحد ها
2
آپارتمان سه خوابه مبله در منطقه ی محمودلار
مجتمع لوکس فروشی
رزیدنس آلدن 3 در محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

رزیدنس آلدن 3 در محمودلار

محمودلر / آلانیا

291.500-363.000 €
واحد ها
3
توروس 5 در محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

توروس 5 در محمودلار

محمودلر / آلانیا

176.000 €
پروژه مجتمع ترویا 4
مجتمع لوکس فروشی

پروژه مجتمع ترویا 4

آوسالار / آلانیا

108.000 €
واحد های 2+1 و 3+1 و1+4 در پروژه فینیکس ولی در اوبا
مجتمع لوکس فروشی

واحد های 2+1 و 3+1 و1+4 در پروژه فینیکس ولی در اوبا

اوبا / آلانیا

335.000-475.000 €
واحد ها
3
پانوراما پرایم رزیدنس پروژه 1+1، 2+1 آپارتمان، 2+1، 3+1 دوبلکس در کستل برای فروش
اپارتمان فروشی
پروژه جدید لایت سیتی در منطقه کارگیجاک
اپارتمان فروشی

پروژه جدید لایت سیتی در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

199.000-329.000 €
واحد ها
3
پروژه اونور گاردن رزیدنس مرکز آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

پروژه اونور گاردن رزیدنس مرکز آلانیا

بویوک هاس باهچه / آلانیا

299.900-435.000 €
واحد ها
2
پروژه لانو در مرکز آوسالار
اپارتمان فروشی

پروژه لانو در مرکز آوسالار

آوسالار / آلانیا

196.000-341.000 €
واحد ها
3
جارسیا 3 در منطقه آوسالار
مجتمع لوکس فروشی

جارسیا 3 در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

133.000-199.000 €
واحد ها
2
هایپارک مجیک هیل رزیدنس
اپارتمان فروشی

هایپارک مجیک هیل رزیدنس

ترک لر / آلانیا

180.000-425.000 €
واحد ها
4
مجتمع مومنتوم رزیدنس مرکز آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

مجتمع مومنتوم رزیدنس مرکز آلانیا

گولر پیناری / آلانیا

395.000-405.000 $
واحد ها
2
پروژه دل ماری کالکشن
طبقه همکف فروشی

پروژه دل ماری کالکشن

اوکورجالار / آلانیا

147.000-557.000 €
واحد ها
3
مجتمع تپراک لیمیتد ادیشن در منطقه کارگیجاک
مجتمع لوکس فروشی

مجتمع تپراک لیمیتد ادیشن در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

319.000-459.000 €
واحد ها
3
تریومف 3 در مرکز آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

تریومف 3 در مرکز آلانیا

گولر پیناری / آلانیا

211.000-515.000 €
واحد ها
3
پروژه جدید در منطقه کستل
مجتمع لوکس فروشی

پروژه جدید در منطقه کستل

کستل / آلانیا

272.000-480.000 €
واحد ها
3
پروژه جدید در منطقه کارگیجاک
مجتمع لوکس فروشی

پروژه جدید در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

325.000-575.000 €
واحد ها
3
ویلاهای رویال در کاگیجاک
ویلا فروشی

ویلاهای رویال در کاگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

899.000-1.029.000 €
واحد ها
3
رزیدنس مون لایت در آوسالار
مجتمع لوکس فروشی

رزیدنس مون لایت در آوسالار

آوسالار / آلانیا

219.000 €
وویاج رزیدنس در منطقه آوسالار
مجتمع لوکس فروشی

وویاج رزیدنس در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

168.000-180.000 €
واحد ها
2
پروژه کورت تاور در منطقه توسمور
مجتمع لوکس فروشی

پروژه کورت تاور در منطقه توسمور

توسمور / آلانیا

375.000 €
پروژه ربیت هیل
ویلا فروشی

پروژه ربیت هیل

بکتاش / آلانیا

الگانت هوم رزیدنس آوسالار آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

الگانت هوم رزیدنس آوسالار آلانیا

آوسالار / آلانیا

247.500 €
لوتوس رزیدنس آوسالار آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

لوتوس رزیدنس آوسالار آلانیا

آوسالار / آلانیا

نست 44 در منطقه بکتاش
ویلا فروشی

نست 44 در منطقه بکتاش

بکتاش / آلانیا

3.475.000 €
واحد های یک خوابه، دو خوابه و سه خوابه در پروژه جدید آنتارس سیتی
اپارتمان فروشی

واحد های یک خوابه، دو خوابه و سه خوابه در پروژه جدید آنتارس سیتی

بویوک هاس باهچه / آلانیا

320.000-500.000 €
واحد ها
3
آکوا رزیدنس در منطقه کستل
مجتمع لوکس فروشی

آکوا رزیدنس در منطقه کستل

کستل / آلانیا

140.000-480.000 €
واحد ها
5
ویلا بست لایف 4 در کارگیجاک
ویلا فروشی

ویلا بست لایف 4 در کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

660.000 €
پروژه صفا هم . واحد های 1 خوابه , 3 خوابه , 4 خوابه مرکز شهر آلانیا
مجتمع لوکس فروشی
ویلن پارک در منطقه کوناکلی
ویلا فروشی

ویلن پارک در منطقه کوناکلی

کوناکلی / آلانیا

نامبر1 آپارتمان 1+1و1+2 آپارتمان 1+1و1+2 دوبلکس برای فروش در مرکز آلانیا
اپارتمان فروشی
پروژه جدید در آوسالار
مجتمع لوکس فروشی

پروژه جدید در آوسالار

آوسالار / آلانیا

122.500-210.000 €
واحد ها
2
ال فیردوس کارگیجاک رزیدنس ، ویلاها، هتل ها برای فروش
اپارتمان در مجموعه فروشی

ال فیردوس کارگیجاک رزیدنس ، ویلاها، هتل ها برای فروش

کارگیجاک / آلانیا

245.000-750.000 €
واحد ها
3
واحد های فروشی 1خوابه ,2 خوابه, 3 خوابه پروژه سفایر در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی
پروژه براوو تاور رزیدنس دمبرتاش آلانیا
مجتمع لوکس فروشی
اکسودوس هیل در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

اکسودوس هیل در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

120.000-121.000 €
واحد ها
2
پروژه جدید در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

پروژه جدید در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

130.000-195.000 €
واحد ها
2
پروژه اقامتی بوتانیک گاردن در کستل
مجتمع لوکس فروشی

پروژه اقامتی بوتانیک گاردن در کستل

کستل / آلانیا

195.000-420.000 €
واحد ها
3
پروزه جدیدی در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

پروزه جدیدی در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

192.000-425.000 €
واحد ها
2
پروژه برج ولانتیس 1+1، 2+1، 4+1 آپارتمان در محمودلار برای فروش
اپارتمان فروشی
پروژه ویلج فرست 1+4 ویلا در اوبا برای فروش
ویلا فروشی
پروژه جدید در منطقه اوبا
مجتمع لوکس فروشی

پروژه جدید در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

121.000-185.000 €
واحد ها
3
پروژه اگزدوس کامفرت سیتی در محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

پروژه اگزدوس کامفرت سیتی در محمودلار

محمودلر / آلانیا

102.000-300.000 €
واحد ها
4
پروژه لوکس ویلای مجزا 1+7 در آلانیا تپه برای فروش
ویلا فروشی
مجتمع آنتراست هیل رزیدنس محمودلر آلانیا
مجتمع لوکس فروشی
پروژه جدید در منطقه کارگیجاک
مجتمع لوکس فروشی

پروژه جدید در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

225.000-230.000 €
واحد ها
2
پروژه رزیدنس لجند لفت، آپارتمان در آوسالار برای فروش
اپارتمان فروشی

پروژه رزیدنس لجند لفت، آپارتمان در آوسالار برای فروش

آوسالار / آلانیا

102.500-208.500 €
واحد ها
3
پروژه جدید لونا لافت در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

پروژه جدید لونا لافت در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

106.500-174.500 €
واحد ها
3
پروژه دیاموند لوفت آوسالار آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

پروژه دیاموند لوفت آوسالار آلانیا

آوسالار / آلانیا

137.500-219.500 €
واحد ها
4
واحد های فروشی 1+1 تا 4+1 در مرکز آلانیا
اپارتمان فروشی

واحد های فروشی 1+1 تا 4+1 در مرکز آلانیا

جمهوریت / آلانیا

340.000-890.000 €
واحد ها
4
پروژه جدید لاکچری اوبا
مجتمع لوکس فروشی

پروژه جدید لاکچری اوبا

اوبا / آلانیا

مجتمع ریور در منطقه کارگیجاک
اپارتمان فروشی

مجتمع ریور در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

130.000-220.000 €
واحد ها
2
ریور پانوراما رزیدنس پروژه 1+1 آپارتمان، 2+1، 3+1 دوبلکس در اوبا برای فروش
اپارتمان فروشی
مجموعه سوناس دایموند
اپارتمان فروشی

مجموعه سوناس دایموند

محمودلر / آلانیا

375.000 €
ویلا بلو اینفینیتی در منطقه بکتاش
ویلا فروشی

ویلا بلو اینفینیتی در منطقه بکتاش

بکتاش / آلانیا

690.000-790.000 €
واحد ها
2
پروژه ویلا کاسا دل پادرونه 4+1 در کارگیجاک
ویلا فروشی
پروژه جدید در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

پروژه جدید در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

195.000-214.500 €
واحد ها
2
پارک کوناک رزیدنس در منطقه کوناکلی
اپارتمان فروشی

پارک کوناک رزیدنس در منطقه کوناکلی

کوناکلی / آلانیا

140.000-175.000 €
واحد ها
2
آپارتمان های سیکرت پارادایس 1+1، 2+1، 3+1 در کارگیجاک برای فروش
اپارتمان فروشی
پروژه جدید نویس در مرکز شهر آلانیا
اپارتمان فروشی

پروژه جدید نویس در مرکز شهر آلانیا

گولر پیناری / آلانیا

210.000 €
پروژه جدید در منطقه کستل به نام کوچوکر تاور
اپارتمان فروشی

پروژه جدید در منطقه کستل به نام کوچوکر تاور

کستل / آلانیا

170.000-260.000 €
واحد ها
2
پروژه تاوروس در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

پروژه تاوروس در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

144.000 €
پروژه جدید در منطقه کستل به نام سی پرل اسکای
اپارتمان فروشی

پروژه جدید در منطقه کستل به نام سی پرل اسکای

کستل / آلانیا

210.000-395.000 €
واحد ها
2
رزیدنس سیکرت گاردن در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی
پروژه جدید اوبا پارک هیل در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

پروژه جدید اوبا پارک هیل در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

165.000-289.000 $
واحد ها
2
گرین تاورز در منطقه آوسالار
مجتمع لوکس فروشی

گرین تاورز در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

126.000 €
پروژه جدید اکسودوس ریورساید در منطقه دمیرتاش
اپارتمان فروشی

پروژه جدید اکسودوس ریورساید در منطقه دمیرتاش

دمیر تاش / آلانیا

121.000-230.000 €
واحد ها
4
جنسیس تاور در مرکز آلانیا
اپارتمان فروشی

جنسیس تاور در مرکز آلانیا

سرای / آلانیا

213.500-363.500 €
واحد ها
3
پروژه جدید و لوکس اکسودوس آکوا در منطقه کناکلی
اپارتمان فروشی
پروژه جدید گرین هیل در منطقه جیکجیلی
ویلا فروشی

پروژه جدید گرین هیل در منطقه جیکجیلی

جیکجیلی / آلانیا

1.550.000 €
کالکشن لاو در منطقه آلتینتاش آکسو برای فروش
اپارتمان فروشی

کالکشن لاو در منطقه آلتینتاش آکسو برای فروش

آلتین تاش / آکسو

123.000-173.000 €
واحد ها
2
پروژه جدید اکسلنس کیو در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

پروژه جدید اکسلنس کیو در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

194.000-439.000 €
واحد ها
4
پروژه دام نا مور در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

پروژه دام نا مور در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

99.000-165.000 €
واحد ها
3
ویلاهای 3 خوابه در کارگیجاک بست لایف 1
ویلا فروشی

ویلاهای 3 خوابه در کارگیجاک بست لایف 1

کارگیجاک / آلانیا

660.000 €
پروژه لیوا 4 در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

پروژه لیوا 4 در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

75.000 €
واحد 1+1 در کارسیجا آوسالار
اپارتمان فروشی

واحد 1+1 در کارسیجا آوسالار

آوسالار / آلانیا

گرین ولی در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

گرین ولی در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

169.000 €
مجتمع الگانت گرین ولی در منطقه کوناکلی
اپارتمان فروشی
پروژه گرین اوشن در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

پروژه گرین اوشن در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

149.500-229.500 €
واحد ها
2
پروژه یونیک ویلا در منطقه کارگیجاک
ویلا فروشی

پروژه یونیک ویلا در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

440.000 €
پروزه ویا کانسپت آپارتمان 1+1 2+1 ، 3+1 4+1 دوبلکس در کارگیجاک برای فروش
اپارتمان فروشی
مجموعه رویال تاورز در مرکز آلانیا
اپارتمان فروشی

مجموعه رویال تاورز در مرکز آلانیا

سو گوزو / آلانیا

225.000-425.000 €
واحد ها
3
امرالد دریم آوسالار
مجتمع لوکس فروشی

امرالد دریم آوسالار

آوسالار / آلانیا

گلوریا بوتیک رزیدنس
اپارتمان فروشی

گلوریا بوتیک رزیدنس

سو گوزو / آلانیا

220.000-320.000 €
واحد ها
2
فلورا گاردن رزیدنس - 2+1 باغ دوبلکس برای فروش
دوبلکس باغچه فروشی
ویلا در منطقه کوناکلی
ویلا فروشی

ویلا در منطقه کوناکلی

کوناکلی / آلانیا

پروژه الیت الیزه 3 در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

پروژه الیت الیزه 3 در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

244.000 €
پروژه استلا ورلد در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

پروژه استلا ورلد در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

123.000-479.000 €
واحد ها
5
پروژه سوهو در کارگیجاک
اپارتمان فروشی

پروژه سوهو در کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

245.000 €
گاردن رزیدنس در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

گاردن رزیدنس در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

108.500-145.000 €
واحد ها
2
مجموعه جدید یازار 9در محمودلار
اپارتمان فروشی

مجموعه جدید یازار 9در محمودلار

محمودلر / آلانیا

220.000 €
پروژه اکسودوس دریم در منطقه پایالار
اپارتمان فروشی

پروژه اکسودوس دریم در منطقه پایالار

پایالار / آلانیا

122.000-190.000 €
واحد ها
3
ایگون پرمیوم در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

ایگون پرمیوم در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

180.000-573.000 €
واحد ها
4
پروژه جدید استارفیش در منطقه دمیرتاش
اپارتمان فروشی

پروژه جدید استارفیش در منطقه دمیرتاش

دمیر تاش / آلانیا

121.000-276.500 €
واحد ها
4
لوتوس 2 در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

لوتوس 2 در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

199.000-309.000 €
واحد ها
2
پروژه جدید آرت هورکوش در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

پروژه جدید آرت هورکوش در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

131.500-239.500 €
واحد ها
2
لایف گاردن در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

لایف گاردن در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

180.000-600.000 €
واحد ها
4
پروژه باغ حوا در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

پروژه باغ حوا در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

135.000 €
ویلاهای تریوا در منطقه تپه
ویلا فروشی

ویلاهای تریوا در منطقه تپه

تپه / آلانیا

990.000-1.750.000 €
واحد ها
3
رزیدنس لووکس در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

رزیدنس لووکس در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

139.500-369.500 €
واحد ها
3
پروژه اسکای ریور در منطقه دمیرتاش
اپارتمان فروشی

پروژه اسکای ریور در منطقه دمیرتاش

دمیر تاش / آلانیا

142.000 €
پروژه جدید ساکورا پارک در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

پروژه جدید ساکورا پارک در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

111.500-165.000 €
واحد ها
2
سایلنس گاردن رزیدنس
اپارتمان فروشی

سایلنس گاردن رزیدنس

اوبا / آلانیا

150.000-200.000 €
واحد ها
2
آرکادیا لایف در منطقه محمودلار
طبقه همکف فروشی
پروژه جدید در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

پروژه جدید در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

135.000-174.000 €
واحد ها
2
پروژه بزرگ و زیبا میلانو وی آی پی در منطقه بویوک هاسباغچه
مجتمع لوکس فروشی

پروژه بزرگ و زیبا میلانو وی آی پی در منطقه بویوک هاسباغچه

بویوک هاس باهچه / آلانیا

211.000-600.500 €
واحد ها
3
پروژه جدید مونلایت در منطقه کوناکلی
اپارتمان فروشی

پروژه جدید مونلایت در منطقه کوناکلی

کوناکلی / آلانیا

214.500-400.000 €
واحد ها
4
سان ست ویلا در بکتاش
ویلا فروشی

سان ست ویلا در بکتاش

بکتاش / آلانیا

1.500.000 €
بوزلو آپارتمان در منطقه کستل
اپارتمان فروشی

بوزلو آپارتمان در منطقه کستل

کستل / آلانیا

242.000 €
مجتمع رویال تاور
اپارتمان فروشی

مجتمع رویال تاور

محمودلر / آلانیا

139.000-300.000 €
واحد ها
2
واحد دوبلکس سه خوابه در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی
رزیدنس جدید در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

رزیدنس جدید در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

103.500-227.000 €
واحد ها
4
پروژه گلد سیگنیچر
اپارتمان فروشی

پروژه گلد سیگنیچر

کارگیجاک / آلانیا

135.000-270.000 €
واحد ها
3
واحد های دو خوابه در محمودلار
اپارتمان فروشی

واحد های دو خوابه در محمودلار

محمودلر / آلانیا

ویلا 5 خوابه در محمودلار
ویلا فروشی

ویلا 5 خوابه در محمودلار

محمودلر / آلانیا

ویلا تریپلکس در دمیرتاش
ویلا فروشی

ویلا تریپلکس در دمیرتاش

دمیر تاش / آلانیا

231.000 €
واحد چهار و دو خوابه در منطقه کستل
اپارتمان فروشی

واحد چهار و دو خوابه در منطقه کستل

کستل / آلانیا

145.000-385.000 €
واحد ها
4
رزیدنس بی دی 121
اپارتمان فروشی

رزیدنس بی دی 121

شکرخانه / آلانیا

188.000-255.000 €
واحد ها
2
رزیدنس آل گراند
اپارتمان فروشی

رزیدنس آل گراند

آوسالار / آلانیا

89.000-145.000 €
واحد ها
2
پروژه ویلا در منطقه کارگیجاک
ویلا فروشی

پروژه ویلا در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

2.450.000 €
پروژه ویلایی لوکس 5+1 در کارگیجاک در آلانیا
ویلا فروشی
الیزه 4 در مرکز آلانیا
اپارتمان فروشی

الیزه 4 در مرکز آلانیا

سرای / آلانیا

295.000-400.000 €
واحد ها
2
واحد های دو خوابه و سه خوابه در مرکز آلانیا
اپارتمان فروشی

واحد های دو خوابه و سه خوابه در مرکز آلانیا

سرای / آلانیا

253.500-375.000 €
واحد ها
2
پروژه جدید در منطقه اوبا
مجتمع لوکس فروشی

پروژه جدید در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

171.500-344.500 €
واحد ها
3
تومریس رزیدنس 1+1 2+1 4+1 در محموتلار
اپارتمان فروشی

تومریس رزیدنس 1+1 2+1 4+1 در محموتلار

محمودلر / آلانیا

150.000-220.000 €
واحد ها
2
ویلاهای شیک در منطقه تپه
ویلا فروشی

ویلاهای شیک در منطقه تپه

تپه / آلانیا

280.000-295.000 €
واحد ها
3
واحد فروشی 1 خوابه در منطقه کستل
اپارتمان در مجموعه فروشی
مجتمع در منطقه پایالار
اپارتمان فروشی

مجتمع در منطقه پایالار

پایالار / آلانیا

143.000-165.000 €
واحد ها
2
واحد دو خوابه در کستل
اپارتمان فروشی

واحد دو خوابه در کستل

کستل / آلانیا

176.000-302.500 €
واحد ها
2
جوزفین 474 در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

جوزفین 474 در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

119.000-249.000 €
واحد ها
2
پرلی تاور در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

پرلی تاور در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

148.000-235.000 €
واحد ها
2
مجتمع پرلی لایف
اپارتمان فروشی

مجتمع پرلی لایف

آوسالار / آلانیا

118.000-201.000 €
واحد ها
2
نیروانا رزیدنس در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

نیروانا رزیدنس در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

177.000-235.000 €
واحد ها
2
سوییت رزیدنس
اپارتمان فروشی

سوییت رزیدنس

چیپلاکلی / آلانیا

137.500 €
ویستا رزیدنس
اپارتمان فروشی

ویستا رزیدنس

آوسالار / آلانیا

120.000-198.000 €
واحد ها
2
نوویتا دلوکس رزیدنس محمودلار
اپارتمان فروشی

نوویتا دلوکس رزیدنس محمودلار

محمودلر / آلانیا

159.500-685.000 €
واحد ها
4
سان ست 2 در محمودلار
اپارتمان فروشی

سان ست 2 در محمودلار

محمودلر / آلانیا

170.500-185.000 €
واحد ها
2
واحد چهار خوابه در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

واحد چهار خوابه در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

181.500-220.000 €
واحد ها
2
آپارتمان اجه در محمودلار
اپارتمان فروشی

آپارتمان اجه در محمودلار

محمودلر / آلانیا

مجتمع گرین تاون
اپارتمان فروشی

مجتمع گرین تاون

محمودلر / آلانیا

130.000-204.500 €
واحد ها
2
مجتمع جدید در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

مجتمع جدید در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

92.000-175.000 €
واحد ها
2
اسکای رزیدنس
اپارتمان فروشی

اسکای رزیدنس

اوبا / آلانیا

155.000-349.000 €
واحد ها
3
ماریس لاگون رزیدنس
اپارتمان فروشی

ماریس لاگون رزیدنس

آوسالار / آلانیا

219.000-349.000 €
واحد ها
3
گلدسان 13
اپارتمان فروشی

گلدسان 13

محمودلر / آلانیا

129.000-208.000 €
واحد ها
2
گلدسان 12 رزیدنس در منطقه
اپارتمان فروشی

گلدسان 12 رزیدنس در منطقه

محمودلر / آلانیا

157.000-338.000 €
واحد ها
3
پاناروما بیچ در منطقه کستل
مجتمع لوکس فروشی

پاناروما بیچ در منطقه کستل

کستل / آلانیا

195.500-264.000 €
واحد ها
2
پروژه تریومف 2
اپارتمان فروشی

پروژه تریومف 2

سرای / آلانیا

301.000-434.500 €
واحد ها
3
واحد یک خوابه در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی
واحد دو خوابه در منطقه سرای
اپارتمان فروشی
واحد سه خوابه در اوبا
اپارتمان فروشی

واحد سه خوابه در اوبا

اوبا / آلانیا

واحد دو خوابه جیکجیلی
اپارتمان فروشی

واحد دو خوابه جیکجیلی

جیکجیلی / آلانیا

165.000-242.000 €
واحد ها
4
پروژه ولنتینو وی آی پی در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

پروژه ولنتینو وی آی پی در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

175.000-280.000 €
واحد ها
2
مجتمع ییلماز دلاکس منظقه کستل
اپارتمان فروشی
پروژه جدید در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

پروژه جدید در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

115.000-250.000 €
واحد ها
3
ویکتوری پارک در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

ویکتوری پارک در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

145.000-279.500 €
واحد ها
2
الیت لایف 3 در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

الیت لایف 3 در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

پروژه در منطقه چیپلاکلی
اپارتمان فروشی

پروژه در منطقه چیپلاکلی

چیپلاکلی / آلانیا

165.000 €
نویس استایل در آوسالار
اپارتمان فروشی

نویس استایل در آوسالار

آوسالار / آلانیا

136.000-305.000 €
واحد ها
3
پانوراما هیل در دمیرتاش
اپارتمان فروشی

پانوراما هیل در دمیرتاش

دمیر تاش / آلانیا

105.000-280.000 €
واحد ها
4
بوتیک وادی در اوبا
اپارتمان فروشی

بوتیک وادی در اوبا

اوبا / آلانیا

368.000-665.000 €
واحد ها
4
کوناک گاردن در محمودلار
اپارتمان فروشی

کوناک گاردن در محمودلار

محمودلر / آلانیا

132.000-174.500 €
واحد ها
2
واحد دو خوابه در زرا پانوراما
اپارتمان فروشی

واحد دو خوابه در زرا پانوراما

محمودلر / آلانیا

192.500 €
پروژه جدید در آوسالار
اپارتمان فروشی

پروژه جدید در آوسالار

آوسالار / آلانیا

121.000-220.000 €
واحد ها
5
پروژه سوهو در منطقه کارگیجاک
اپارتمان فروشی

پروژه سوهو در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

158.500-258.500 €
واحد ها
2
پروژه سوهو در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

پروژه سوهو در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

158.000-275.000 €
واحد ها
2
پروژه دریم در منطقه پایالار
اپارتمان فروشی

پروژه دریم در منطقه پایالار

پایالار / آلانیا

98.000-158.000 €
واحد ها
2
پروژه جدید در منطقه توسمور
اپارتمان فروشی

پروژه جدید در منطقه توسمور

توسمور / آلانیا

165.000-263.000 €
واحد ها
2
اوبا دریم رزیدنس
اپارتمان فروشی

اوبا دریم رزیدنس

اوبا / آلانیا

130.000-194.000 €
واحد ها
3
ویلا 5 خوابه در منطقه تپه
ویلا فروشی

ویلا 5 خوابه در منطقه تپه

تپه / آلانیا

1.250.000 €
پروژه دریم در آوسالار
اپارتمان فروشی

پروژه دریم در آوسالار

آوسالار / آلانیا

119.000-155.000 €
واحد ها
4
واحد های 3 خوابه و 5 خوابه در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی
پروژه جدید در منطقه چیپلاکلی
اپارتمان فروشی

پروژه جدید در منطقه چیپلاکلی

چیپلاکلی / آلانیا

220.000 €
گوزل لایف پرمیوم
اپارتمان فروشی

گوزل لایف پرمیوم

اوبا / آلانیا

270.000-375.000 €
واحد ها
3
واحد فروشی 2 خوابه در مجتمع مریم در محمودلار
اپارتمان فروشی
پلاس لایف در محمودلار
اپارتمان فروشی

پلاس لایف در محمودلار

آوسالار / آلانیا

102.500-154.500 €
واحد ها
2
ویلا دوبلکس در بکتاش
ویلا فروشی

ویلا دوبلکس در بکتاش

بکتاش / آلانیا

ویلا دوبلکس 3 خوابه در کارگیجاک
ویلا فروشی

ویلا دوبلکس 3 خوابه در کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

650.000 €
اکسودوس پرمیوم تاور در منطقه کارگیجاک
اپارتمان فروشی

اکسودوس پرمیوم تاور در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

165.000-845.000 €
واحد ها
4
ویلا سه خوابه در منطقه بکتاش
ویلا فروشی

ویلا سه خوابه در منطقه بکتاش

بکتاش / آلانیا

286.000 €
پروژه اینفینیتی سیتی در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

پروژه اینفینیتی سیتی در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

99.000-242.000 €
واحد ها
3
واحد فروشی در مجتمع هلیوس در منطقه جیکجیلی
اپارتمان فروشی

واحد فروشی در مجتمع هلیوس در منطقه جیکجیلی

جیکجیلی / آلانیا

143.000-174.000 €
واحد ها
3
آرانیا گاردن رزیدنس در اوبا برای فروش
اپارتمان فروشی

آرانیا گاردن رزیدنس در اوبا برای فروش

اوبا / آلانیا

150.000-260.000 €
واحد ها
3
گراند آلانیا رزیدنس 2+1، 4+1 آپارتمان در محمودلار برای فروش
اپارتمان فروشی
بگون ویلا در منطقه بویوک هاسباغچه
ویلا فروشی

بگون ویلا در منطقه بویوک هاسباغچه

بویوک هاس باهچه / آلانیا

407.000 €
الیو پارک در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

الیو پارک در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

125.000-185.000 €
واحد ها
3
الیو ریزورت در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

الیو ریزورت در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

128.000-185.000 €
واحد ها
2
مجتمع کلوپ کوناک در منطقه کوناکلی
اپارتمان فروشی
زرا پانوراما در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی
مجموعه اکسلنس در منطقه توسمور
اپارتمان فروشی

مجموعه اکسلنس در منطقه توسمور

توسمور / آلانیا

280.000-390.000 €
واحد ها
2
اولیو گاردن در آوسالار
مجتمع لوکس فروشی

اولیو گاردن در آوسالار

آوسالار / آلانیا

143.000-143.000 €
واحد ها
2
سان رایز رزیدنس در منطقه اکورجولار
اپارتمان فروشی

سان رایز رزیدنس در منطقه اکورجولار

اوکورجالار / آلانیا

134.000-174.000 €
واحد ها
2
تراست لایف 1 در آوسالار
اپارتمان فروشی

تراست لایف 1 در آوسالار

آوسالار / آلانیا

90.000-155.000 €
واحد ها
2
سی لانژ در منطقه سرای
اپارتمان فروشی

سی لانژ در منطقه سرای

سرای / آلانیا

370.000 €
پرینس گاردن در منطقه کستل
مجتمع لوکس فروشی
پانوراما ویلا در منطقه تپه
ویلا فروشی
سایلنت سیتی رزیدنس در قاضی پاشا
اپارتمان فروشی

سایلنت سیتی رزیدنس در قاضی پاشا

جمهوریت / قاضی پاشا

109.000-199.000 €
واحد ها
2
میا کاسا در دمیرتاش
اپارتمان فروشی

میا کاسا در دمیرتاش

دمیر تاش / آلانیا

116.500-220.000 €
واحد ها
3
یامان ریورساید
اپارتمان فروشی

یامان ریورساید

پازار جی / قاضی پاشا

139.000-300.000 €
واحد ها
3
گلوریا ویلا در منطقه کارگیجاک
ویلا فروشی

گلوریا ویلا در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

850.000 €
پروژه جدید در قاضی پاشا
اپارتمان فروشی

پروژه جدید در قاضی پاشا

کورو / قاضی پاشا

162.500 €
لایو سیتی در منطقه پایالار
اپارتمان فروشی

لایو سیتی در منطقه پایالار

پایالار / آلانیا

165.000 €
هارمونی 4 در کوناکلی
اپارتمان فروشی

هارمونی 4 در کوناکلی

کوناکلی / آلانیا

299.000 €
سوناس پرایم در محمودلار
اپارتمان فروشی

سوناس پرایم در محمودلار

محمودلر / آلانیا

427.500-1.250.000 €
واحد ها
2
اکسو بیچ در کستل
اپارتمان فروشی

اکسو بیچ در کستل

کستل / آلانیا

209.000-660.000 €
واحد ها
3
پروژه جدید در منطقه دمیرتاش
اپارتمان فروشی

پروژه جدید در منطقه دمیرتاش

دمیر تاش / آلانیا

124.000-165.000 €
واحد ها
3
مجموعه بلو اند وایت در اوبا
اپارتمان فروشی
مجتمع برفین در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی
مجتمع جبجی 7 در محمودلار
اپارتمان فروشی

مجتمع جبجی 7 در محمودلار

محمودلر / آلانیا

196.500-307.500 €
واحد ها
2
آپارتمان بیرد در کستل
اپارتمان فروشی

آپارتمان بیرد در کستل

کستل / آلانیا

127.500 €
آکروپورا پرمیوم در کوناکلی
اپارتمان فروشی

آکروپورا پرمیوم در کوناکلی

کوناکلی / آلانیا

241.000-422.500 €
واحد ها
2
پروژه جدید اسکای لاین در کستل
اپارتمان فروشی

پروژه جدید اسکای لاین در کستل

کستل / آلانیا

190.000-476.000 €
واحد ها
2
جاسمین پارک در اوبا
اپارتمان فروشی

جاسمین پارک در اوبا

اوبا / آلانیا

137.500-357.000 $
واحد ها
4
سانشاین رزیدنس در منطقه پایالار
اپارتمان فروشی

سانشاین رزیدنس در منطقه پایالار

پایالار / آلانیا

103.500-246.500 €
واحد ها
3
آپارتمان آوارا در منطقه دمیرتاش
اپارتمان فروشی

آپارتمان آوارا در منطقه دمیرتاش

دمیر تاش / آلانیا

132.000 €
بست لایف در کارگیجاک
اپارتمان فروشی

بست لایف در کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

172.500 €
سان ست بیچ در کوناکلی
اپارتمان فروشی

سان ست بیچ در کوناکلی

کوناکلی / آلانیا

159.500-200.000 €
واحد ها
3
پلاس لایف واحد دو خوابه
اپارتمان فروشی

پلاس لایف واحد دو خوابه

کستل / آلانیا

231.000-289.500 €
واحد ها
3
ریورا استار در اوبا
اپارتمان فروشی

ریورا استار در اوبا

اوبا / آلانیا

فلورا گاردن در در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

فلورا گاردن در در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

142.000-281.500 €
واحد ها
4
فلورا کرنر در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

فلورا کرنر در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

225.000 €
سیبریا پروژه در اینجه کوم
ویلا فروشی

سیبریا پروژه در اینجه کوم

اینجه کوم / آلانیا

490.000-520.000 €
واحد ها
3
کاسا هیلز در کارگیجاک
اپارتمان فروشی

کاسا هیلز در کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

143.500-691.000 $
واحد ها
5
کریستال پارک جیکجیلی
اپارتمان در مجموعه فروشی

کریستال پارک جیکجیلی

جیکجیلی / آلانیا

201.000-780.000 €
واحد ها
8
لاو استوری در قاضی پاشا
اپارتمان فروشی

لاو استوری در قاضی پاشا

پازار جی / قاضی پاشا

123.000-271.000 €
واحد ها
3
چالیش ساختمان در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی
آنتارس کرو 2 در منطقه پازارجی قاضی پاشا
اپارتمان فروشی

آنتارس کرو 2 در منطقه پازارجی قاضی پاشا

پازار جی / قاضی پاشا

135.000 €
ادین تاور در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

ادین تاور در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

120.000-177.000 $
واحد ها
2
بلوپارک در کستل
اپارتمان فروشی

بلوپارک در کستل

کستل / آلانیا

230.000-450.000 €
واحد ها
2
لوتوس 3 رزیدنس در آوسالار
اپارتمان فروشی

لوتوس 3 رزیدنس در آوسالار

آوسالار / آلانیا

110.000-260.000 €
واحد ها
3
لوتوس 4 رزیدنس در آوسالار
اپارتمان فروشی

لوتوس 4 رزیدنس در آوسالار

آوسالار / آلانیا

156.000-242.000 €
واحد ها
2
لوتوس 5 در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

لوتوس 5 در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

156.500-238.000 €
واحد ها
2
لوتوس گرند در آوسالار
اپارتمان فروشی

لوتوس گرند در آوسالار

آوسالار / آلانیا

129.000-159.000 €
واحد ها
2
لوتوس پرمیوم در منطقه آوسالار
اپارتمان فروشی

لوتوس پرمیوم در منطقه آوسالار

آوسالار / آلانیا

160.000-255.000 €
واحد ها
2
لوتوس پانوراما در آوسالار
اپارتمان فروشی

لوتوس پانوراما در آوسالار

آوسالار / آلانیا

111.000-166.000 €
واحد ها
2
لوتوس سی ساید در اکورجولار
اپارتمان فروشی

لوتوس سی ساید در اکورجولار

اوکورجالار / آلانیا

147.000-282.000 €
واحد ها
2
لوتوس دوقلو در محله اینجه کوم
اپارتمان فروشی

لوتوس دوقلو در محله اینجه کوم

اینجه کوم / آلانیا

118.000-170.000 €
واحد ها
2
استون ویلا در آوسالار
ویلا فروشی

استون ویلا در آوسالار

آوسالار / آلانیا

1.056.500 €
واحد دو خوابه در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی
پترا دلوکس در منطقه کستل
اپارتمان فروشی

پترا دلوکس در منطقه کستل

کستل / آلانیا

160.000-300.000 €
واحد ها
3
تراس ویلج در منطقه کارگیجاک
اپارتمان فروشی

تراس ویلج در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

196.500-414.500 €
واحد ها
2
اوریون پارک در آوسالار
اپارتمان فروشی

اوریون پارک در آوسالار

آوسالار / آلانیا

آپایدین ویلا در منطقه کوناکلی
ویلا فروشی

آپایدین ویلا در منطقه کوناکلی

کوناکلی / آلانیا

400.000 €
سیتی ریور رزیدنس 8 در منطقه حاجت
اپارتمان فروشی
ازرا بوتیک در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

ازرا بوتیک در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

130.000-210.000 €
واحد ها
2
ویلاهای زنز در منطقه بکتاش
ویلا فروشی

ویلاهای زنز در منطقه بکتاش

تپه / آلانیا

399.000-899.000 €
واحد ها
2
اینووا در منطقه کستل
اپارتمان فروشی

اینووا در منطقه کستل

کستل / آلانیا

نوا هیل در منطقه بکتاش
ویلا فروشی

نوا هیل در منطقه بکتاش

بکتاش / آلانیا

720.000-1.050.000 €
واحد ها
2
شیرین هان در توسمور آلانیا
اپارتمان فروشی

شیرین هان در توسمور آلانیا

توسمور / آلانیا

320.000 €
افرودایت پارک در قبرس
اپارتمان فروشی

افرودایت پارک در قبرس

گازی ورن / لفکه

60.000-75.500 GBP
واحد ها
2
افرودایت ولنس در قبرس
اپارتمان فروشی

افرودایت ولنس در قبرس

گازی ورن / لفکه

73.000-183.000 GBP
واحد ها
3
آکوا ویو در قبرس
ویلا فروشی

آکوا ویو در قبرس

باهچهلی / گیرنه

750.000 GBP
مای وورلد در منطقه کستل
اپارتمان فروشی

مای وورلد در منطقه کستل

کستل / آلانیا

235.000 €
فامیلی 1 در منطقه محمودلار
مجتمع لوکس فروشی

فامیلی 1 در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

126.500 €
جبجی 8 در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

جبجی 8 در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

209.000-302.500 €
واحد ها
3
ویلا و آپارتمان های جدید در قبرس
اپارتمان فروشی

ویلا و آپارتمان های جدید در قبرس

باهچهلی / گیرنه

99.000-505.000 GBP
واحد ها
2
واحد 2 خوابه در منطقه محمودلار
اپارتمان در مجموعه فروشی

واحد 2 خوابه در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

170.500-396.000 €
واحد ها
5
ورا سیتی در قاضی پاشا
اپارتمان فروشی

ورا سیتی در قاضی پاشا

پازار جی / قاضی پاشا

128.000-225.000 €
واحد ها
4
واحد فروشی 2 خوابه در منطقه جیکجیلی
مجتمع لوکس فروشی

واحد فروشی 2 خوابه در منطقه جیکجیلی

جیکجیلی / آلانیا

181.500-495.000 €
واحد ها
3
ترکواز رزیدنس در کستل
اپارتمان فروشی

ترکواز رزیدنس در کستل

کستل / آلانیا

156.000-319.000 €
واحد ها
3
هیتیت نوا در اوبا
اپارتمان فروشی

هیتیت نوا در اوبا

اوبا / آلانیا

187.500-281.000 €
واحد ها
2
هیتیت سویت در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

هیتیت سویت در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

174.000-310.000 €
واحد ها
2
ویلا 3 خوابه در آوسالار
ویلا فروشی

ویلا 3 خوابه در آوسالار

آوسالار / آلانیا

آستا رزیدنس در منطقه کادی پاشا
اپارتمان فروشی

آستا رزیدنس در منطقه کادی پاشا

کادی پاشا / آلانیا

واحد 3 خوابه در کارگیجاک
اپارتمان فروشی

واحد 3 خوابه در کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

197.000 €
واحد فروشی دوبلکس در محمودلار
اپارتمان فروشی

واحد فروشی دوبلکس در محمودلار

محمودلر / آلانیا

سلطان 2 هیلز در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

سلطان 2 هیلز در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

143.000-165.000 €
واحد ها
2
وی آی پی پانوراما رزیدنس در مزیتلی مرسین
اپارتمان فروشی
ویلا در کارگیجاک
ویلا فروشی

ویلا در کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

264.000 €
لوری کویین در کستل آلانیا
مجتمع لوکس فروشی

لوری کویین در کستل آلانیا

کستل / آلانیا

171.500-181.500 €
واحد ها
2
ویلا 6 خوابه در بویوک هاسباهچه
ویلا فروشی

ویلا 6 خوابه در بویوک هاسباهچه

بویوک هاس باهچه / آلانیا

بی اس آر رزیدنس محمودلار
اپارتمان فروشی

بی اس آر رزیدنس محمودلار

محمودلر / آلانیا

175.000-200.000 €
واحد ها
2
نویتا رزیدنس در منطقه محمودلار
اپارتمان در مجموعه فروشی

نویتا رزیدنس در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

143.000 €
مای دریمز رزیدنس در محمودلار
اپارتمان فروشی

مای دریمز رزیدنس در محمودلار

محمودلر / آلانیا

192.500 €
یالی رزیدنس در کستل
اپارتمان فروشی

یالی رزیدنس در کستل

کستل / آلانیا

346.500 €
ویلا های فدا به صورت یک جا در تپه آلانیا
ویلا فروشی
مجتمع پارادایس در محمودلار
اپارتمان فروشی

مجتمع پارادایس در محمودلار

محمودلر / آلانیا

154.000 €
ساختمان اوزدریا در محمودلار
اپارتمان فروشی

ساختمان اوزدریا در محمودلار

محمودلر / آلانیا

141.000 €
الزا رزیدنس در شهر مرسین
اپارتمان فروشی

الزا رزیدنس در شهر مرسین

مزیتلی / مزیتلی

پلاتینیوم رزیدنس در دمیرتاش
اپارتمان فروشی

پلاتینیوم رزیدنس در دمیرتاش

دمیر تاش / آلانیا

آتیلگان رزیدنس در کستل
اپارتمان فروشی

آتیلگان رزیدنس در کستل

کستل / آلانیا

189.500-347.000 €
واحد ها
2
گالا رزیدنس در مرسین
اپارتمان فروشی

گالا رزیدنس در مرسین

مرکز / ینی شهیر

واحد یک خوابه در مجموعه کینگدام سیتی
اپارتمان فروشی

واحد یک خوابه در مجموعه کینگدام سیتی

کادی پاشا / آلانیا

176.000-186.000 €
واحد ها
2
ایلکم رزیدنس در مرسین
اپارتمان فروشی

ایلکم رزیدنس در مرسین

مرکز / تارسوس

53.000-70.000 €
واحد ها
2
هیل تاپ رزیدنس در آوسالار
اپارتمان فروشی

هیل تاپ رزیدنس در آوسالار

آوسالار / آلانیا

291.500 €
کوناک کلاب بیچ در کوناکلی
اپارتمان فروشی

کوناک کلاب بیچ در کوناکلی

کوناکلی / آلانیا

پروژه جدید در شهر مرسین
اپارتمان فروشی

پروژه جدید در شهر مرسین

مرکز / اردملی

119.000-130.000 $
واحد ها
2
پروژه جدید یورو 21 در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

پروژه جدید یورو 21 در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

181.500-363.000 €
واحد ها
5
ایلکم سیلور رزیدنس در مرسین
اپارتمان فروشی

ایلکم سیلور رزیدنس در مرسین

آرپاچ باهشیش / اردملی

77.000-112.000 €
واحد ها
2
مارشال پروژه در مرسین
اپارتمان فروشی

مارشال پروژه در مرسین

/ اردملی

75.000-160.000 $
واحد ها
2
پانوراما پلاس در مرسین
اپارتمان فروشی

پانوراما پلاس در مرسین

تجه / مزیتلی

85.000-88.000 €
واحد ها
2
روما ویلا بکتاش
ویلا فروشی

روما ویلا بکتاش

بکتاش / آلانیا

1.750.000 €
ساختمان شرف در مرکز آلانیا
اپارتمان فروشی

ساختمان شرف در مرکز آلانیا

سرای / آلانیا

170.500-170.500 €
واحد ها
2
ویلا 6 خوابه در کارگیجاک
ویلا فروشی

ویلا 6 خوابه در کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

2.156.000 €
پانوراما توموک در مرسین
اپارتمان فروشی

پانوراما توموک در مرسین

آرپاچ باهشیش / اردملی

رویال تراس در شهر مرسین
اپارتمان فروشی

رویال تراس در شهر مرسین

تجه / مزیتلی

95.000 $
مجتمع انادروورد رزیدنس چیپلاکلی آلانیا
اپارتمان فروشی
یورو اینوست در کارگیجاک
اپارتمان فروشی

یورو اینوست در کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

132.000-148.500 €
واحد ها
2
Hill Sun 1 Residence in Tosmur For Sale
اپارتمان فروشی

Hill Sun 1 Residence in Tosmur For Sale

توسمور / آلانیا

353.000 €
اوزدریا رزیدنس در محمولار
اپارتمان فروشی

اوزدریا رزیدنس در محمولار

محمودلر / آلانیا

165.000 €
باترفلای پرمیوم در منطقه آلتین تاش
اپارتمان فروشی

باترفلای پرمیوم در منطقه آلتین تاش

آلتین تاش / آکسو

140.000-224.500 $
واحد ها
2
آنکا این رزیدنس در آکسو
اپارتمان فروشی

آنکا این رزیدنس در آکسو

آلتین تاش / آکسو

175.000-260.000 €
واحد ها
2
کویین کالکشن در منطقه آکسو
اپارتمان فروشی

کویین کالکشن در منطقه آکسو

آلتین تاش / آکسو

207.000-347.000 €
واحد ها
2
مجموعه کریوس در آکسو آلتینتاش
اپارتمان فروشی

مجموعه کریوس در آکسو آلتینتاش

آلتین تاش / آکسو

239.000-435.000 €
واحد ها
2
کاسا کوجا در منطقه سرای
اپارتمان فروشی

کاسا کوجا در منطقه سرای

سرای / آلانیا

185.000-310.000 €
واحد ها
2
آلوره رزیدنس در منطقه آکسو
اپارتمان فروشی

آلوره رزیدنس در منطقه آکسو

آلتین تاش / آکسو

250.000-1.500.000 $
واحد ها
4
توک رزیدنس کستل
اپارتمان فروشی

توک رزیدنس کستل

کستل / آلانیا

173.500 €
ویلا بگون در منطقه بویوک هاسباهچه
ویلا فروشی

ویلا بگون در منطقه بویوک هاسباهچه

بویوک هاس باهچه / آلانیا

379.500 €
آکراس گاردن در آکسو
اپارتمان فروشی

آکراس گاردن در آکسو

آلتین تاش / آکسو

144.500-163.000 €
واحد ها
2
بیاند آل رزیدنس در آلتینتاش
اپارتمان فروشی

بیاند آل رزیدنس در آلتینتاش

آلتین تاش / آکسو

207.000-360.000 $
واحد ها
2
مارلوتوس منطقه کارگیجاک
اپارتمان فروشی

مارلوتوس منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

145.000-325.000 €
واحد ها
2
مجتمع گور در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

مجتمع گور در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

231.000-247.500 €
واحد ها
2
دمیرباع 1 رزیدنس آکسو
اپارتمان فروشی

دمیرباع 1 رزیدنس آکسو

آلتین تاش / آکسو

121.500 €
پلاتینیوم آکوا در منطقه کارگیجاک
اپارتمان فروشی

پلاتینیوم آکوا در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

220.000-352.000 €
واحد ها
2
دمیر باو 2 رزیدنس در آکسو آلتینتاش برای فروش
اپارتمان فروشی

دمیر باو 2 رزیدنس در آکسو آلتینتاش برای فروش

آلتین تاش / آکسو

126.000-163.500 €
واحد ها
2
بایار رزیدنس
اپارتمان فروشی

بایار رزیدنس

اوبا / آلانیا

190.000-850.000 €
واحد ها
4
گلدن لایف در آلتینتاش
اپارتمان فروشی

گلدن لایف در آلتینتاش

آلتین تاش / آکسو

128.000-186.500 €
واحد ها
2
پورت پلاس در آلتین تاش
اپارتمان فروشی

پورت پلاس در آلتین تاش

آلتین تاش / آکسو

128.000-184.000 €
واحد ها
2
کرون ریزورت در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

کرون ریزورت در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

297.000 €
کوالیستا ویلا در آلتینتاش
ویلا فروشی

کوالیستا ویلا در آلتینتاش

آلتین تاش / آکسو

1.023.500 €
پروژه جدید در منطقه کادیپاشا در مرکز آلانیا
اپارتمان فروشی

پروژه جدید در منطقه کادیپاشا در مرکز آلانیا

کادی پاشا / آلانیا

181.500-286.000 €
واحد ها
3
مودا آپارتمان در کستل
اپارتمان فروشی

مودا آپارتمان در کستل

کستل / آلانیا

بومرنگ رزیدنس در توسمور
اپارتمان فروشی

بومرنگ رزیدنس در توسمور

توسمور / آلانیا

یورو 6 در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

یورو 6 در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

169.000 €
ویولا در آلتینتاش
اپارتمان فروشی

ویولا در آلتینتاش

آلتین تاش / آکسو

137.500-184.000 €
واحد ها
2
زاسا لایف در آلتین تاش
اپارتمان فروشی

زاسا لایف در آلتین تاش

آلتین تاش / آکسو

116.000-172.000 €
واحد ها
2
اوشن منظره 4 رزیدنس کارگیجاک
ویلا فروشی

اوشن منظره 4 رزیدنس کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

لاوینیا کویین رزیدنس در مرسین اردملی
اپارتمان فروشی

لاوینیا کویین رزیدنس در مرسین اردملی

توموک / اردملی

83.000-120.500 €
واحد ها
2
لاوینیا دلوکس مرسین
اپارتمان فروشی

لاوینیا دلوکس مرسین

آرپاچ باهشیش / اردملی

69.000-82.000 $
واحد ها
2
لاوینیا 2 رزیدنس در مرسین اردملی
اپارتمان فروشی

لاوینیا 2 رزیدنس در مرسین اردملی

توموک / اردملی

87.000-103.000 €
واحد ها
2
جم استون رزیدنس در محله اوبا آلانیا برای فروش
اپارتمان فروشی

جم استون رزیدنس در محله اوبا آلانیا برای فروش

اوبا / آلانیا

151.000-235.000 €
واحد ها
2
سی لونگه رزیدنس در منطقه آوسالار آلانیا برای فروش
اپارتمان فروشی

سی لونگه رزیدنس در منطقه آوسالار آلانیا برای فروش

آوسالار / آلانیا

97.500-155.000 €
واحد ها
2
مرگانیته رزیدنس
اپارتمان فروشی

مرگانیته رزیدنس

پایالار / آلانیا

85.500-135.000 €
واحد ها
2
مجموعه بست هوم 4 در مرکز آلانیا
اپارتمان فروشی

مجموعه بست هوم 4 در مرکز آلانیا

سرای / آلانیا

200.000 €
واحد دوبلکس 4 خوابه در مجتمع دولچه منطقه کستل
مجتمع لوکس فروشی

واحد دوبلکس 4 خوابه در مجتمع دولچه منطقه کستل

کستل / آلانیا

176.000-231.000 €
واحد ها
2
توروس 1 رزیدنس 1+2 آپارتمان مبله لوکس در محمودلار
اپارتمان در مجموعه فروشی

توروس 1 رزیدنس 1+2 آپارتمان مبله لوکس در محمودلار

محمودلر / آلانیا

177.500-209.000 €
واحد ها
2
پالمیرا رزیدنس محمودلار
اپارتمان فروشی

پالمیرا رزیدنس محمودلار

کارگیجاک / آلانیا

160.000-315.000 €
واحد ها
3
مجتمع آلکون 15 در منطقه جیکجیلی
اپارتمان فروشی

مجتمع آلکون 15 در منطقه جیکجیلی

جیکجیلی / آلانیا

211.000 €
مجتمع سارا در اوبا
اپارتمان فروشی

مجتمع سارا در اوبا

اوبا / آلانیا

165.000-209.000 €
واحد ها
4
مجتمع یکتا این پلاز محمودلر آلانیا
اپارتمان در مجموعه فروشی

مجتمع یکتا این پلاز محمودلر آلانیا

محمودلر / آلانیا

165.000-194.500 €
واحد ها
3
یاقوت رزیدنس در اوبا
اپارتمان فروشی

یاقوت رزیدنس در اوبا

اوبا / آلانیا

203.500 €
ولی کورت در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

ولی کورت در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

242.000 €
واحد فروشی دو خوابه مبله در مجتمع گلد سیتی
مجتمع لوکس فروشی

واحد فروشی دو خوابه مبله در مجتمع گلد سیتی

کارگیجاک / آلانیا

126.500-181.500 €
واحد ها
4
روبین رزیدنس
اپارتمان فروشی

روبین رزیدنس

محمودلر / آلانیا

159.000 €
اوباگل در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

اوباگل در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

198.000-203.500 €
واحد ها
2
پانوراما تپه ویلا
ویلا فروشی

پانوراما تپه ویلا

تپه / آلانیا

سی استار رزیدنس در توسمور
اپارتمان فروشی

سی استار رزیدنس در توسمور

توسمور / آلانیا

210.000 €
زورلو رزیدنس در جیکجیلی
اپارتمان فروشی

زورلو رزیدنس در جیکجیلی

جیکجیلی / آلانیا

اورنج گاردن در جیکجیلی
اپارتمان در مجموعه فروشی

اورنج گاردن در جیکجیلی

جیکجیلی / آلانیا

نوا رزیدنس در قاضی پاشا
اپارتمان فروشی

نوا رزیدنس در قاضی پاشا

پازار جی / قاضی پاشا

147.000-235.000 €
واحد ها
2
پروژه اونیکس مرسین
اپارتمان فروشی

پروژه اونیکس مرسین

آرپاچ باهشیش / اردملی

63.000-81.000 €
واحد ها
2
اقامتگاه آواکس در دمیرتاش
اپارتمان فروشی

اقامتگاه آواکس در دمیرتاش

دمیر تاش / آلانیا

92.000-275.000 €
واحد ها
3
آواکس انرژی در اوبا
اپارتمان فروشی

آواکس انرژی در اوبا

اوبا / آلانیا

129.000-246.000 €
واحد ها
2
مارشال پروژه در مرسین
اپارتمان فروشی

مارشال پروژه در مرسین

توموک / اردملی

75.000-136.000 €
واحد ها
2
داچا بانگالو در کاراپینار
ویلا فروشی

داچا بانگالو در کاراپینار

کارا پینار / آلانیا

60.000 €
مجتمع اوبا کرون رزیدنس اوبا آلانیا
اپارتمان فروشی

مجتمع اوبا کرون رزیدنس اوبا آلانیا

اوبا / آلانیا

215.000-297.000 €
واحد ها
4
پاشا کوناکلاری در قاضی پاشا
اپارتمان فروشی

پاشا کوناکلاری در قاضی پاشا

پازار جی / قاضی پاشا

198.000-280.500 €
واحد ها
2
1+1 قازی پاشا مبله
اپارتمان فروشی

1+1 قازی پاشا مبله

/ قاضی پاشا

تپراک رزیدنس اوبا
اپارتمان فروشی

تپراک رزیدنس اوبا

اوبا / آلانیا

208.500 €
آزوره رزیدنس در مرسین
اپارتمان فروشی

آزوره رزیدنس در مرسین

تجه / مزیتلی

103.000-160.000 $
واحد ها
2
واحد یکخوابه در منطقه کارگیجاک
مجتمع لوکس فروشی

واحد یکخوابه در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

159.500 €
آیشه توشتاس رزیدنس 1+1 آپارتمان مبله در محمودلار
اپارتمان در مجموعه فروشی
سیته نیمکار توسمور
اپارتمان فروشی

سیته نیمکار توسمور

توسمور / آلانیا

198.000 €
یوکسک 1 رزیدنس در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

یوکسک 1 رزیدنس در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

195.000-300.000 €
واحد ها
3
پروژه جدید در سلنگا
اپارتمان فروشی

پروژه جدید در سلنگا

پایالار / آلانیا

115.000-195.000 €
واحد ها
2
پروژه گلوریا رزیدنس 1+2، 1+3 آپارتمان برای فروش در اوبا
مجتمع لوکس فروشی
نیچر ام بی در شهر مرسین
اپارتمان فروشی

نیچر ام بی در شهر مرسین

مزیتلی / مزیتلی

95.000-126.500 $
واحد ها
2
باشلاپتان آپارتمان محله جمهوریت
اپارتمان فروشی

باشلاپتان آپارتمان محله جمهوریت

جمهوریت / آلانیا

158.500 €
آپارتمان فروشی در منطقه اوبا
اپارتمان فروشی

آپارتمان فروشی در منطقه اوبا

اوبا / آلانیا

165.000 €
گلدسیتی در کارگیجاک آلانیا
اپارتمان فروشی

گلدسیتی در کارگیجاک آلانیا

کارگیجاک / آلانیا

155.000 €
اکسودوس پارک در اوبا
مجتمع لوکس فروشی

اکسودوس پارک در اوبا

اوبا / آلانیا

126.500-164.000 €
واحد ها
3
آپارتمان هالیس در آلانیا حاجت
اپارتمان فروشی
نی یو لول کلوپاترا 1رزیدنس
اپارتمان فروشی

نی یو لول کلوپاترا 1رزیدنس

سرای / آلانیا

189.500-369.500 €
واحد ها
3
ویژن رزیدنس کستل
اپارتمان فروشی

ویژن رزیدنس کستل

کستل / آلانیا

137.500 €
ویلای مبله 1+3 در منطقه دمیرتاش
ویلا فروشی

ویلای مبله 1+3 در منطقه دمیرتاش

دمیر تاش / آلانیا

TL
رحیمه رزیدنس در سوگزو
اپارتمان فروشی

رحیمه رزیدنس در سوگزو

سو گوزو / آلانیا

299.000 €
آرکادیا آنتیک محمودلار
اپارتمان فروشی

آرکادیا آنتیک محمودلار

محمودلر / آلانیا

126.000 €
پروژه نی یو لول  کلئوپاترا 2 رزیدنس
اپارتمان فروشی

پروژه نی یو لول کلئوپاترا 2 رزیدنس

سرای / آلانیا

215.000-300.000 €
واحد ها
3
واحد یک خوابه در منطقه محمودلار
اپارتمان فروشی

واحد یک خوابه در منطقه محمودلار

محمودلر / آلانیا

125.000-170.500 €
واحد ها
2
پروژه بلو پلاس رزیدنس محودلر آلانیا
اپارتمان فروشی

پروژه بلو پلاس رزیدنس محودلر آلانیا

محمودلر / آلانیا

158.000 €
واحد دو خوابه در محمودلار
اپارتمان فروشی

واحد دو خوابه در محمودلار

محمودلر / آلانیا

182.000 €
پروژه برج نیروانا در منطقه اوکورکالار آلانیا
اپارتمان فروشی
پلاتینیوم وی آی پی رزیدنس محموتلار
اپارتمان فروشی

پلاتینیوم وی آی پی رزیدنس محموتلار

محمودلر / آلانیا

182.000 €
اطلس 1 رزیدنس محموتلار
اپارتمان فروشی

اطلس 1 رزیدنس محموتلار

محمودلر / آلانیا

170.500-179.000 €
واحد ها
2
پروژه مویه اوبا رزیدنس اوبا
اپارتمان فروشی

پروژه مویه اوبا رزیدنس اوبا

اوبا / آلانیا

156.000-410.000 €
واحد ها
3
پروژه گوزل ناتوره رزیدنس در محله اوبا
اپارتمان فروشی

پروژه گوزل ناتوره رزیدنس در محله اوبا

اوبا / آلانیا

140.000-195.000 €
واحد ها
2
آپارتمان ار تونا فیلا آلانیا
اپارتمان فروشی

آپارتمان ار تونا فیلا آلانیا

فیقلا / آلانیا

324.500 €
کناک روان رزیدنس مرکز آلانیا
اپارتمان فروشی

کناک روان رزیدنس مرکز آلانیا

گولر پیناری / آلانیا

357.500 €
یازار 8 در کارگیجاک
اپارتمان فروشی

یازار 8 در کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

130.000-363.000 €
واحد ها
6
ینی سی یاپارلی فمیلی رزیدنس کارگیجاک
اپارتمان فروشی

ینی سی یاپارلی فمیلی رزیدنس کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

164.000 €
آیگون سیته در توسمور
اپارتمان فروشی

آیگون سیته در توسمور

توسمور / آلانیا

199.000-214.500 €
واحد ها
4
4+1 محمت اکشار رزیدنس دوبلکس جیکجیلی
اپارتمان فروشی

4+1 محمت اکشار رزیدنس دوبلکس جیکجیلی

جیکجیلی / آلانیا

258.500 €
آرامانی کستل رزیدنس 1+1 1+2 1+3 آپارتمان ها برای فروش
اپارتمان فروشی
آرمانی اسمارت لاین رزیدنس
اپارتمان فروشی

آرمانی اسمارت لاین رزیدنس

اوبا / آلانیا

144.000-248.000 €
واحد ها
2
پروژه رزیدنس آرمونی اواسیس در محله دمیرتاش
اپارتمان فروشی

پروژه رزیدنس آرمونی اواسیس در محله دمیرتاش

دمیر تاش / آلانیا

122.500-297.500 €
واحد ها
3
واحد دو خوابه در منطقه کارگیجاک
اپارتمان فروشی

واحد دو خوابه در منطقه کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

401.500 €
واحد فروشی 1 خوابه در مجتمع کوچوکر اوبا
اپارتمان فروشی

واحد فروشی 1 خوابه در مجتمع کوچوکر اوبا

اوبا / آلانیا

168.000-198.000 €
واحد ها
2
پروژه مسکونی لیوا 2 در اوبا 1+1، 1+2 آپارتمان، 1+3 دوبلکس برای فروش
اپارتمان فروشی
پروژه آرمونی الیت رزیدنس در محله کستل
اپارتمان فروشی
واحد دو خوابه در منطقه توسمور
اپارتمان فروشی

واحد دو خوابه در منطقه توسمور

توسمور / آلانیا

182.500 €
منطقه کستل
اپارتمان فروشی

منطقه کستل

کستل / آلانیا

242.000 €
کوناک تراس در کار کارگیجاک
اپارتمان فروشی

کوناک تراس در کار کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

275.000 €
اورنج گاردن در منطقه توسمور
اپارتمان فروشی

اورنج گاردن در منطقه توسمور

توسمور / آلانیا

181.500-181.500 €
واحد ها
2
هیل رزیدنس کوناکلی
اپارتمان فروشی

هیل رزیدنس کوناکلی

کوناکلی / آلانیا

توران اوغلو رزیدنس دمیرتاش
اپارتمان فروشی

توران اوغلو رزیدنس دمیرتاش

دمیر تاش / آلانیا

181.500 €
آرمانی دیاموند رزیدنس در منطقه بویوک هاصباغچه
اپارتمان فروشی

آرمانی دیاموند رزیدنس در منطقه بویوک هاصباغچه

بویوک هاس باهچه / آلانیا

340.000-520.000 €
واحد ها
2
گرانادا رزیدنس در کارگیجاک
مجتمع لوکس فروشی

گرانادا رزیدنس در کارگیجاک

کارگیجاک / آلانیا

167.500-451.000 €
واحد ها
3
واحد دو خوابه در مجتمع سلطان در محمودلار
اپارتمان فروشی
پروژه اکولجی رزیدنس آپارتمانهای 1+1 1+2 1+3 در اوبا
اپارتمان فروشی

پروژه اکولجی رزیدنس آپارتمانهای 1+1 1+2 1+3 در اوبا

اوبا / آلانیا

195.500-445.500 €
واحد ها
3
واحد دوبلکس سه خوابه در اوبا
اپارتمان فروشی

واحد دوبلکس سه خوابه در اوبا

اوبا / آلانیا

264.000-350.000 €
واحد ها
4
دمیرا سیته سی محموتلار
اپارتمان فروشی

دمیرا سیته سی محموتلار

محمودلر / آلانیا

352.000-379.500 €
واحد ها
2
ملیح آپارتمان کانسپت محموتلار
اپارتمان فروشی

ملیح آپارتمان کانسپت محموتلار

محمودلر / آلانیا

196.000-308.000 €
واحد ها
2
آنجیرا رزیدنس در آکسو آلتینتاش برای فروش
اپارتمان فروشی

آنجیرا رزیدنس در آکسو آلتینتاش برای فروش

آلتین تاش / آکسو

105.500-161.500 €
واحد ها
2
پروژه بوالیا رزیدنس در منطقه آوسالار
اپارتمان<