Köpprocessen

Köpprocessen

 

Köpprocessen
Seaside Alanya Real Estate bistår sina klienter genom hela processen vid köp av bostad genom oss:

Betalning
Betalningsvillkor förhandlas individuellt. Betalningsvillkoren kan se olika ut beroende på om köpet gäller ett färdigt objekt eller ett objekt i etableringsfasen. Kontakta oss för mer information.

 

Finansiering
Seaside Alanya Real Estate har kontakt med oberoende finansieringsrådgivare, där du kan få hjälp olika frågeställningar rörande ditt fastighets- eller bostadsinvestering i Turkiet.

 

Lagfart - Den rättsliga processen

  • Köparen, eller dennes representant, är den enda som kan underteckna den rättsliga lagfarten (TAPU). Det krävs ett personligt möte med köparen, eller dennes representant, för signering av köpdokumentet, lagfarten.
  • Kopia av köparens / köparnas gällande pass.
  • 2 st. passfotografier i färg.
  • Om egendomen köps som joint venture, måste köparna inlämna kopia av samtliga aktuella pass samt 2 st. passfotografier i färg.

 

Köp av egendom
Köp av egendom i Turkiet är en förnuftig investering. Seaside Alanya Real Estate finner egendomar till rimliga priser. Vår personal står till ditt förfogande under hela köpprocessen. De hjälper dig med alla formaliteter, så att ditt köp blir så enkelt som möjligt.

  • ‘Land Registry Office’ – som är ett statligt kontor, är det enda som har tillåtelse till att överföra egendom till ditt namn. Den nya ägaren av egendomen mottar en lagfart, TAPU på turkiska. TAPU är det officiella dokumentet som bevisar ägandet av egendomen.
  • I Land Registry Act anges villkoren för hur utlänningar kan köpa egendom i Turkiet.
    Icke-Turkiska medborgare har rätt att köpa egendom i sk byområden/statsplanerade områden. Inom militärt bevakade områden får man således som bla svensk inte köpa, överta eller hyra fastighetsobjekt.

Icke-Turkiska medborgare som önskar köpa egendom söker tillstånd hos de militära myndigheterna genom det lokala fastighetsregistreringskontoret. Behandlingstiden för ansökan tar ca två månader. Lagfarten vinner laga kraft först efter tillstånd från de militära myndigheterna.