• املاک / اقامت
  • برای فروش

Angel 4 Flat

Alanya, Mahmutlar

فروخته شد

واحد ها

  • واحد ها : 1
اتاق+اتاق نشیمن حمام متر مربع قیمت طبقه نما از ساختمان
3+1 1 145 m2 فروخته شد1 شرق, جنوب

Angel 4 flat
اقامت برای فروش

Ruby Tower apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

115.000-359.000 €
واحد ها
4
Angel 4 flat
اقامت برای فروش

The Lumos apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

230.000 €
Angel 4 flat
اقامت برای فروش

Yekta Alara Park apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

203.500 €
Angel 4 flat
اقامت برای فروش

Angel 3 apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

176.000 €
Angel 4 flat
اقامت برای فروش

Novus Sky apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

140.000-630.000 €
واحد ها
6
Angel 4 flat
اقامت برای فروش

Kurt Safir Euro 20 apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

215.000-350.000 €
واحد ها
2
Angel 4 flat
اقامت برای فروش

Sonas Life apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

137.500 €
Angel 4 flat
اقامت برای فروش

Exodus apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

84.500 €