• املاک / اقامت
  • برای فروش

Aqua Flat

Alanya, Avsallar

فروخته شد

Aqua flat
اقامت برای فروش

immo 4 Troya apartment

AVSALLAR / ALANYA

110.000 €
Aqua flat
اقامت برای فروش

Crown City apartment

AVSALLAR / ALANYA

77.000-115.500 €
واحد ها
2
Aqua flat
اقامت برای فروش

Orion Resort apartment

AVSALLAR / ALANYA

99.000-121.000 €
واحد ها
2
Aqua flat
اقامت برای فروش

Elegant House apartment

AVSALLAR / ALANYA

110.000-151.000 €
واحد ها
2
Aqua flat
اقامت برای فروش

Moonlight apartment

AVSALLAR / ALANYA

155.000 €
Aqua flat
اقامت برای فروش

The Voyage apartment

AVSALLAR / ALANYA

90.000-125.000 €
واحد ها
4
Aqua flat
اقامت برای فروش

Green Towers apartment

AVSALLAR / ALANYA

87.000-92.000 €
واحد ها
2
Aqua flat
اقامت برای فروش

Diamond Loft apartment

AVSALLAR / ALANYA

158.000-191.500 €
واحد ها
3