• املاک / اقامت
  • برای فروش

Aydemir Park Flat

Alanya, Mahmutlar

فروخته شد

واحد ها

  • واحد ها : 1
اتاق+اتاق نشیمن حمام متر مربع قیمت طبقه نما از ساختمان
3+1 2 170 m2 فروخته شد4 شمالی, غرب

Aydemir PARK flat
اقامت برای فروش

Ruby Tower apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

115.000-359.000 €
واحد ها
4
Aydemir PARK flat
اقامت برای فروش

The Lumos apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

230.000 €
Aydemir PARK flat
اقامت برای فروش

Yekta Alara Park apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

203.500 €
Aydemir PARK flat
اقامت برای فروش

Angel 3 apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

176.000 €
Aydemir PARK flat
اقامت برای فروش

Novus Sky apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

140.000-630.000 €
واحد ها
6
Aydemir PARK flat
اقامت برای فروش

Kurt Safir Euro 20 apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

215.000-350.000 €
واحد ها
2
Aydemir PARK flat
اقامت برای فروش

Sonas Life apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

137.500 €
Aydemir PARK flat
اقامت برای فروش

Exodus apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

84.500 €