• املاک / اپارتمان
  • برای فروش

Dadaşlar Flat

Alanya, Kizlar Pinari

فروخته شد

Dadaşlar flat
اپارتمان برای فروش

Cleopatra Ventri apartment

KIZLAR PINARI / ALANYA

144.000-189.000 €
واحد ها
2
Dadaşlar flat
اپارتمان برای فروش

Gen Deluxe Triumph apartment

KIZLAR PINARI / ALANYA

330.000-484.000 €
واحد ها
2
Dadaşlar flat
اپارتمان برای فروش

flat in Cleopatra

KIZLAR PINARI / ALANYA

159.500 €
Dadaşlar flat
اپارتمان برای فروش

city kleopatra flat

KIZLAR PINARI / ALANYA

150.500 €
Dadaşlar flat
اپارتمان برای فروش

KIZLAR PINARI / ALANYA

81.500 €