• املاک / اقامت
  • برای فروش

Konak Flat

Alanya, Kargicak

فروخته شد

KONAK flat
اقامت برای فروش

Gold City apartment

KARGICAK / ALANYA

104.500-114.000 €
واحد ها
2
KONAK flat
اقامت برای فروش

Granada apartment

KARGICAK / ALANYA

165.000-440.000 €
واحد ها
2
KONAK flat
اقامت برای فروش

Vanessa River apartment

KARGICAK / ALANYA

181.500 €
KONAK flat
اقامت برای فروش

Sofia Park apartment

KARGICAK / ALANYA

110.000 €
KONAK flat
اقامت برای فروش

Hexa Panorama apartment

KARGICAK / ALANYA

176.000-181.500 €
واحد ها
2
KONAK flat
اقامت برای فروش

Toprak Limited Edition apartment

KARGICAK / ALANYA

229.000-369.000 €
واحد ها
5
KONAK flat
اقامت برای فروش

Eco Blue apartment

KARGICAK / ALANYA

119.000-299.000 €
واحد ها
5
KONAK flat
اقامت برای فروش

ihlas city apartment

KARGICAK / ALANYA

75.000 €