• املاک / اقامت
  • برای فروش

Toros 5 Flat

Alanya, Mahmutlar

فروخته شد

واحد ها

  • واحد ها : 1
اتاق+اتاق نشیمن حمام متر مربع قیمت طبقه نما از ساختمان
2+1 2 125 m2 فروخته شد5 غرب, شرق

TOROS 5 flat
اقامت برای فروش

Ruby Tower apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

74.000-359.000 €
واحد ها
8
TOROS 5 flat
اقامت برای فروش

The Lumos apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

230.000 €
TOROS 5 flat
اقامت برای فروش

Yekta Alara Park apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

203.500 €
TOROS 5 flat
اقامت برای فروش

Angel 3 apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

176.000 €
TOROS 5 flat
اقامت برای فروش

Novus Sky apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

140.000-630.000 €
واحد ها
6
TOROS 5 flat
اقامت برای فروش

Kurt Safir Euro 20 apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

215.000-350.000 €
واحد ها
3
TOROS 5 flat
اقامت برای فروش

Sonas Life apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

137.500 €
TOROS 5 flat
اقامت برای فروش

Exodus apartment

MAHMUTLAR / ALANYA

84.500 €